Kund

Galären

Uppdrag

Att uppmärksamma Luleåborna och göra dem stolta över att de är med och bidrar till ett levande Luleå.

Fakta

Galären brukar säga att de ska arbeta för en vackrare, roligare och bättre stad att leva i. Det gör de inte utan Luleåborna i den. Tack vare Luleåbor i allmänhet och hyresgäster i synnerhet kan Galären tillsammans med dem ge staden liv.

Stort tack i varumärkeskampanj

För att bygga den positiva och attraktiva bilden av Galären ville vi vända på perspektivet och kommunicera hur Galären inte skulle vara det som Galären är idag – om det inte vore för Luleåborna. Utan dem skulle det inte behövas kultur för någon att njuta av, ingen arkitektur för någon att uppskatta och ingen att bygga hållbart för. Allt det där som ger staden liv.

Det var helt enkelt dags, att genom en tack-kampanj, berätta för Luleåborna vad de betyder för Galären.

Inifrån och ut

Startskottet på sommarens tack-kampanj kastade ljus på Galärens medarbetare – de som bidrar till livet i staden genom att vara en del av Galären.

Hur tänker Luleåborna?

Vi passade också på att intervjua Luleåbor om hur de bidrar till att ge staden liv och varför de anser att en levande stadskärna är viktigt. Vi ville skapa igenkänning, inspiration och positivitet och väckte nyfikenhet på sociala medier där vi välkomnade läsaren in på hemsidan för att läsa mer. Det resulterade i över 1 300 klick.

Tacka, tagga, tävla

För att sprida glädje och tacksamhet arrangerade vi tävlingar på sociala medier där Luleåborna fick möjlighet att tacka någon samtidigt som de tävlade om fina priser.

Tusen tack!

Kommunikationen resulterade i hundratals kommentarer och det totala antalet visningar uppgick till närmare 70 000.

För att säkerställa att vi skulle nå väldigt många av Luleås invånare valde vi att skapa inkluderande tack-budskap på de språk som är mest representerade i Luleå. Dessa rullade som stories på både Instagram och Facebook.

Detta var bara ett av alla våra uppdrag.

Kolla in resten:

UP YOURS