Kund

Region Norrbotten i samarbete med LKAB

Bakgrund

Satsningarna som görs i norra Sverige sätter en efterlängtad spotlight på Norrbotten. När politikerveckan i Almedalen år 2022 var tillbaka efter pandemipaus fanns det därför anledning att slå på stora trumman.

Uppdrag

Hjälpa Region Norrbotten och LKAB att arrangerade ett gemensamt event under Almedalsveckan 2022.

Koncept för Almedalsveckan

Inför årets Almedalsvecka gick Region Norrbotten ihop med LKAB för att anordna Norra Scen – en gemensam arena för diskussioner kring den gröna industriomställningen, samhällsutvecklingen och relaterade kompetensutmaningar. Yours fick i uppdrag att arrangera själva eventet så väl som skapa ett kommunikationskoncept och kommunikationsenheter.

Vi skapade ett grafiskt uttryck för eventet, material till den fysiska arenan (en innergård i centrala Visby) och till de panelsamtal och mingelevents som hölls där. Det grafiska uttrycket är en flört med både Region Norrbotten och LKAB:s profiler utan att vikta över åt vare sig det ena eller det andra. Profilen illustrerar norra Sverige som ett epicentrum för grön omställning, vars chockvågor reser vidare ut i Europa och sedan världen.

Inför Almedalsveckan skapade vi kommunikationsenheter för sociala medier som highlightade några av panelsamtalens ämnen. Yours fanns även fysiskt på plats under Almedalsveckan och uppdaterade Region Norrbottens sociala medier live under de panelsamtal som ägde rum på scen.

Detta var bara ett av alla våra uppdrag.

Kolla in resten:

UP YOURS