Kund

Region Norrbotten, Kulturenheten

Uppdrag

Formge och skapa en förlängning av Norrbottens Kulturplan.

Fakta

Alla regioner runt om i Sverige publicerar med jämna mellanrum Kulturplaner, ett strategiskt dokument som beskriver inriktningen på den regionala kulturverksamheten under de kommande åren. För att se till att Kulturplanen blir mer än hyllvärmare skapade vi ett verktyg i form av workshop-material som skickas ut tillsammans med Kulturplanen.

Mer än en Kulturplan

Att jobba med kultur kan vara det roligaste som finns men det finns utmaningar kopplade till knapphändiga resurser. I många fall sitter kommunarbetare med flera hattar och kan ha svårt att uppnå sina mål till följd av tidsbrist. Därför ville Yours ta fram ett verktyg som dels kan korta ned processen för att komma till beslut, men även addera glädje, kreativitet och skaparglöd in i arbetet.

Workshop-materialet innehåller bland annat idékort som uppmuntrar till dialog och kreativa lösningar där kulturarbetaren får möjligheten att vara öppensinnad, utforska nya marker och låta galna idéer ta plats.

Detta var bara ett av alla våra uppdrag.

Kolla in resten:

UP YOURS