Yours Kommunikationsbyrå logo

Kund

Coop Norrbotten

Uppdrag

Förtydliga medlemskapet för den yngre målgruppen.

Fakta

Coop Norrbotten är en av 31 konsumentföreningar i hela Sverige och startade i Norrbotten under 1800-talet. Idag har Coop Norrbotten verksamhet i länets 14 kommuner.

#medägare

I årets medlemskampanj ville vi tydligare beskriva vad medlemskapet på Coop innebär. Till den yngre målgruppen ville vi också förtydliga innebörden av vad ett kooperativ innebär. Vi skapade #medägare som är en ordlek mellan ordet ”medlem” och ”ägare”. Vår målgrupp har en stor digital vana och rör sig vant i flöden bland olika hashtags där de följer specifikt innehåll samlat på ett och samma ställe. Och vi vill såklart göra det enkelt för vår målgrupp. Vi startade en hashtagkampanj där vi på olika sätt förtydligar medlemskapet på Coop.


Behöver du hjälp med din kommunikation?

Vi hjälper dig!

Kontakta oss