Kund

LKAB

Uppdrag

Föra LKAB närmare människorna och samhällen.

Fakta

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som har tagit ledningen i den globala omställningen av järn- och stålindustrin.

Kanaler

Tryckt magasin i Almedalen samt personliga utskick. Ett urval av artiklarna publicerades även i LKAB Framtid, på LKAB:s webb och i deras sociala kanaler.

Magasin för ett samhälle i rörelse

För att berätta om det arbete som LKAB utför och vilka möjligheter de skapar för både samhällen och individer har vi tagit ett helhetsgrepp på deras kommunikation. Kommunikationen handlar både om att skapa attraktion och stolthet för den utveckling som sker och för att kommunicera hur den skapar nya förutsättningar som håller på att vända upp och ner på hela sverigekartan.

Berättelsen har såklart många delar och riktar sig till flera olika delar av samhället. En stor del handlar också framtiden. Det handlar om att både berätta hur samhällen där LKAB är verksamma växer och hur samarbeten med näringslivet skapar förutsättningar för nya entreprenörer. En annan viktig aspekt handlar om arbetet för både den gröna omställningen i stort och mer specifikt den hållbara gruvbrytningen som gör dem till en förebild på en global marknad.

Kultje är en konkret insats för att berätta om ett samhälle i konstant rörelse ur flera perspektiv. Från enskilda kärlekshistorier till det politiska perspektivet och tillbaka.

UP YOURS