Kund

Länsstyrelsen – Interreg Aurora

Om kunden

Interreg-programmet Aurora möjliggör nya och spännande samarbeten och samarbetskonstellationer. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska vara förvaltande program för det gränsöverskridande samarbetet mellan Sverige, Finland och Norge och Sápmi där syftet är att utveckla samarbetet över gränserna i de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland. 

Kommunikationskoncept Aurora

Utmaning:

De aktörer som varit inblandade i de två Interreg-programmen Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica (2014-2020) känner redan till fördelarna med att ansöka till program av det här slaget. Utmaningen var att nå ut till nya aktörer, att skapa förståelse och intresse för att utveckla gemensamma projekt med sin landsgranne.

Lösning:

För att målgrupperna skulle se möjligheten med att samarbeta över gränserna tog vi fram ett tillgängligt och smart kommunikationskoncept – People & Beyond. För oss är People ett ord som handlar om kompetens, idéer och rätt resurs på rätt plats. People & Beyond är också möjligheterna till framgångsrika samarbeten i de framtida projekten. I och med att aktörerna från de olika länderna kommer att träffas digitalt i en mycket större utsträckning kräver det genomtänkta digitala möten och väl producerade framtida event. Mottagaren ska få känslan av att möjligheterna är oändliga, bortom snäva ramverk och gränsdragningar. Ett positivt, modernt och attraktivt koncept som är en del i att arbeta för en bättre framtid.

Detta var bara ett av alla våra uppdrag.

Kolla in resten:

UP YOURS