Kund

CN invest

Uppdrag

Grafisk profil och ny webb

Fakta

CN Invest är ett norrbottniskt investeringsbolag startat av Coop Norrbotten. De återinvesterar i den lokala livsmedelssektorn och stärker därigenom regionens hållbarhet och självförsörjning.

Grafisk profil för lokalt investeringsbolag

CN Invest är ett norrbottniskt investeringsbolag startat av Coop Norrbotten 2023. De återinvesterar i den lokala livsmedelssektorn och stärker därigenom regionens hållbarhet och självförsörjning.

Vi fick uppdraget att ta fram en ny grafisk profil för CN Invest. Lösningen blev en profil som har ett släktskap med Coop Norrbotten men samtidigt en profil som står för sig själv.

 

UP YOURS