Kund

IUC - Kompetenslyft grön industri

Uppdrag

Ta fram en grafisk identitet till projektet Kompetenslyft grön industri.

Grafisk identitet för ett kompetenslyft

Kompetenslyft Grön Industri är ett strukturpåverkande projekt som ska arbeta med små och medelstora företag i stål- och metallindustrins värdekedja. Företagen vill ha hjälp med validering och utbildningsinsatser som matchar kompetenskraven i den gröna omställningen.

För att bygga och stärka projektets varumärke och skapa igenkänning med en enhetlig, gemensam identitet för alla avsändare/projektparter behövde projektet en tydlig grafisk identitet. Vi tog bland annat fram en ikon som ska visualisera transporten av kompetensen mot behovet som finns. Där Kompetenslyft Grön Industri fungerar som en bro mellan anställda och företag som satsar på den gröna omställningen. Eftersom bildutbudet var smalt ville vi även där förstärka identiteten genom att ta fram olika filter som gör att man enkelt kan återanvända bilder – men nu i ny identitetsskapande skrud.

 

UP YOURS