Kund

Norrlandsfonden

Fakta

Norrlandsfonden är norra Sveriges ledande topplånefinansiär som skapar framgång genom att främja utvecklingen i regionens tillväxtföretag. Det ligger extra mycket fokus på att stötta företag i inlandet, som drivs av kvinnor och som har hållbarhetsambitioner.

Uppdrag

Att kommunicera ännu tydligare värdet som Norrlandsfonden skapar för sina kunder, Norrland och samhället i stort. Det ska vi göra för att bygga en bredare kännedom om Norrlandsfondens erbjudande och hållbarhetsarbete.

Framgångskoncept för Norrlandsfonden

I vår unika del av världen skapas lösningarna på framtidens stora hållbarhetsutmaningar. Här utvecklas världsunika turistattraktioner och digitala tjänster som leder företag in i framtiden. Norrlandsfonden finns till för att stötta norrländska företag och deras framgång.

 

Kommunikativt koncept:

Yours tog fram konceptet Framgång för Norrland. Konceptet för Norrlandsfonden närmare sina kunder och
samarbetspartners genom att visa upp den gemensamma viljan att verka för det som bidrar till Norrlandsnytta. 

Genom att berätta om värdet som Norrlandsfonden skapar för sina kunder skapar vi ett bredare intresse för verksamheten och visar dessutom upp bredden av branscher som Norrlandsfonden finansierar. Vi är också med och bygger bilden av ett starkt Norrland
med en bredd av företag och branscher. 

Norrlandsfonden pratar om hållbarhet och tillväxt genom att använda det mer lättillgängliga ordet framgång. Ordet framgång säger det vi vill ha sagt med värme och ett personligare tilltal. Det ger plats för att prata om alla aspekter av hållbarhetsarbetet; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Framgångssagor för Norrland

Magasin och årsredovisning

Detta var bara ett av alla våra uppdrag.

Kolla in resten:

UP YOURS