Kund

Galären

Fakta

Galären har förvärvat fastigheten Gersen 2. Då den befintliga byggnaden på fastigheten är otjänlig att bo i togs ett beslut om att riva byggnaden.

Uppdrag

Producera kommunikation och marknadsföring med budskapet att Galären erbjuder allmänheten att hämta material, inredning och utrusning som fortfarande går att använda. Återbruk när det är som bäst.

Bortskänkeskampanj

Med syftet att skapa goodwill i samband med rivningen av fastigheten Gersen 2 uppmärksammande vi Luleåborna genom en slagkraftig rubrik och budskapet att material, inredning och utrustning som fortfarande gick att använda, skulle skänkas bort. Viktigt var också att lyfta Galärens hållbarhetstänk, att det var en självklarhet för dem att så mycket som möjligt skulle återbrukas. Intressenter kunde därefter anmäla sitt intresse.

Kommunikationen publicerades både som printannons samt i Galärens sociala kanaler och bidrog till 427 intresseanmälningar och inredningen plockades ned i rekordfart.

Detta var bara ett av alla våra uppdrag.

Kolla in resten:

UP YOURS