Kund

BatterFlai

Uppdrag

Ta fram grafisk profil och kommunikation som talar för processen och dess resultat.

Fakta

Batterflai är en ny hållbar flotationsprocess, där man använder ligning som flotationskollektorer vid framtagning av batterimineraler.

Explainerfilm för forskningsprojekt

Utmaningen i projektet var att göra avancerad forskning mer lättillgänglig och samtidigt lyfta fram resultaten och dess potential att bidra till bättre och renare batterimineraler för framtida generationer.

Batterflai är ett EU-projekt med huvudsyfte att etablera en hållbar värdekedja vid framtagning av batterimineraler. Projektet har en stark vetenskapliga bas med forskningspartners som bland annat Luleå tekniska universitet, RISE Research Institute of Sweden och National Technical University of Athens m.fl. Projektet organiseras av bland annat Boliden AB och LTU Business.

Och hur visualiserar man då en avancerad process som gemene hen inte förstår? Jo, genom tydlig kommunikation och film.

Explainerfilm Batterflai Project

Hur förklarar man en revolutionerande forskningsprocess och dess betydelse på ett engagerande sätt utan att samtidigt frångå de tekniska förklaringarna som gör revolutionen möjlig? Det är en svår balansakt.

Lösningen blev en explainerfilm med illustrativt manér som lyfter fram resultaten och effekterna som projektet vill ha på samhället, samtidigt som den förklarar hur själva processen går till. Balansen mellan känslor och teknik skapar både intresse och en trovärdighet samtidigt som de viktigaste budskapen om projektet förmedlas på ett lättillgängligt sätt. Animationerna har sitt ursprung från den grafiska profilen – där logtypen, fjärilen, fick följa med som ett grafiskt element genom filmen.

Detta var bara ett av alla våra uppdrag.

Kolla in resten:

UP YOURS