Kund

BnearIT

Uppdrag

Stärka varumärket och ta en tydlig position i IT-branschen.

Fakta

BnearIT startade i Luleå 2002. Där finns ett 30-tal anställda som brinner för sitt arbete och för Norrbotten. Det är här BnearIT bor och verkar. De utvecklar inte bara IT-system, utan också samarbetspartners, medarbetare och hela länet.

Ett nördigt varumärke

Utmaning:

Hur stärker man ett varumärke som rör sig på en marknad där kommunikationen ofta präglas av liknande faktorer så som tech, försäljning och en till synes opersonlig tonalitet? Ett av målen med att profilera BnearIT har varit att nå potentiella medarbetare med kommunikation som hen känner sig hemma i, och kunder med kommunikation som inte försvinner i bruset.

Lösning:

Med konceptet Vi vet vad vi knackar om sticker BnearIT ut både vad gäller formspråk och tonalitet. Ett lekfullt bildmanér inspirerat av Star Wars och Tillbaka till framtiden tar fasta på BnearITs förkärlek till nördar och kommunikationen bygger till stor del på att på ett personligt och lättillgängligt sätt stoltsera med medarbetarna, kompetensen i huset och det lokala engagemanget.

Grafisk profil

Färger och typsnitt

Färg och form har vi tagit fram för att skilja oss från alla andra IT-företag som vi ser i köpta och förtjänta kanaler. Primärfärgen turkos särskiljer sig från det mesta i bruset och på så vis har vi lyckats få bättre räckvidd.

Valet av typsnitt var ingen lätt kod att knäcka. Vi behövde ett typsnitt som uppfattas tech men samtidigt kan stå för sig själv, eftersom all kommunikation är kort och slagkraftig.

BnearIT Stuff - BNEAR BE YOU

BnearIT är nördarna som brinner för systemutveckling och teknik. De är lokala experter och pålitliga doers där kulturen är en av deras viktigaste beståndsdelar. Tillsammans med BnearIT såg vi behovet av att definiera BnearITs inre i en medarbetarhandbok som vi valde att kalla BnearIT Stuff. En handbok som varje ny och befintlig medarbetare kan bära med sig.

Rekryteringsfilm

Varje medarbetares karriär följer BnearITs karriärtrappa där medarbetarna utvecklas från rollen som konsult. För att inspirera potentiella medarbetare producerade vi en film där en av BnearITs systemarkitekter berättade om sin egen resa i karriären.

Fredagsintervju

För att särskilja BnearIT från konkurrenterna på marknaden har vi valt att uttrycka en personlig tonalitet i all kommunikation. Bland annat publiceras varje månad en fredagsintervju med en medarbetare som går att ta del av på hemsida och sociala medier. Ett sätt att lyfta människan bakom systemutvecklaren och bygga en positiv bild av arbetsplatsen.

En webb med fokus på rekrytering

I BnearITs fall är inte den primära målgruppen kunderna – det är medarbetarna. Att behålla och rekrytera. En känsla som även ska återfinnas på hemsidan, här ligger fokuset på de befintliga medarbetarna och de möjligheter och förmåner som följer med en anställning på BnearIT. Den potentiella medarbetaren ska helt enkelt få en positiv bild av möjliga kollegor samt över de utvecklingsmöjligheter som finns.

Rekryteringskampanj för nördar

Fyra rekryteringar blev 11 och BnearIT gick från 29 anställda till 40.
Vi kan rent av sträcka oss till att påstå att vi lyckades riktigt bra.

Detta var bara ett av alla våra uppdrag.

Kolla in resten:

UP YOURS