Kund

BDX

Uppdrag

Att förnya och förtydliga BDX varumärke och hjälpa dem konkurrera på den nationella marknaden.

Fakta

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad.

Konsten att vända på perspektivet 

Utmaning:

BDX hade en lång tradition av att berätta om sin verksamhet från insidan – det praktiska arbete som de utför och den expertis som finns inom företaget.

Lösning:

Vi valde istället att se på deras verksamhet från utsidan och berätta om resultaten och samhällsnyttan som står kvar när BDX är färdiga med ett projekt. Ur det perspektivet är BDX en framtidsbyggare som skapar möjligheter för andra. BDX är Framtidsbyggare.

Framtidsbyggare

I arbetet med att stöpa om BDX varumärke har vi gjort om deras grafiska profil och förnyat deras varumärkeslöfte. Vi har också producerat ett antal filmer där vi konsekvent visar upp BDX som samhällsaktör och framtidsbyggare. Vad menar vi med framtidsbyggare? Ordet har en tydlig framåtriktning, det kan laddas med många värden och det har en inbyggd flexibilitet. Delar man upp ordet så anger ”Fram” riktningen och dynamiken, något som den röda pilen i logotypen förstärker och redan står för. ”Framtid” är något som alla kan relatera till. Det är det vi planerar för varje dag, det som vi ser fram emot. Och ordet ”byggare”, den som skapar något beständigt.

Hemsida

Vi fortsatte vårt arbete tillsammans med BDX där vi bland annat utvecklade en ny webb för koncernen. Önskemålet var att gå från en rörig hemsida till en mer kärnfull webb som är enkel att administrera och visar på bredden av BDX tjänster. En hemsida som stärker varumärket och förmågan att rekrytera.

BDX Framtidsbyggare - Ny grafisk profil och webbplats

Detta var bara ett av alla våra uppdrag.

Kolla in resten:

UP YOURS