Prova på byrålivet

Byråveckan är ett samarbete mellan utbildningen Grafisk design på Luleå tekniska universitet och byråbranschen i Luleå/Piteå. Samarbetet går ut på att minska glappet mellan utbildning och arbete där studenterna får prova på livet på en kommunikationsbyrå. Med utmaningarna som ges blir studenterna mer rustade för arbetslivet efter utbildningen. Som student får du prova på byrålivet i en vecka med riktiga case, tighta deadlines och snabba vändningar. Detta i både årskurs 1 och årskurs 2. Yours och Oh my var medverkande byråer under pilotåret 2022. Nu hoppas vi på att fler byråer vill delta i 2023 års Byråvecka. 

Byråveckan initierades av Yours 2022.

UP YOURS