Yours Kommunikationsbyrå logo

VMF#8 – Buzzet

Det hette en gång i tiden att man (som varumärke) gärna skulle sticka ut ur bruset. Hade man råd gjorde man detta företrädesvis på sidan tre i Dagens Nyheter. Då jävlar.
Sen öppnade någon Sourvadammen och det lilla bruset har ersatts med en digital dimension som mer handlar om transparens, relevans i ett rörligt, gärna responsivt, format.

Det hjälper fortfarande med en rejäl budget och god idéhöjd för att göra någon form av avryck eller intryck. En parameter man faktiskt mäter är det s.k Buzzet, det mest positivt omtalade varumärkena i Sverige. En hyfsat färsk mätning för första halvåret 2016 visar inga större överraskningar då Volvo toppar tämligen ohotad före ICA och IKEA, Zlatan och ICA-Stig regerar. Sen måste man också i sammanhanget ödmjukt inse att det är bra jobb av begåvade människor.

Att notera är också att bl.a Systembolaget och Västerbottensost tagit sig in på 10-topp listan på bekostnad av både VW och BMW. Just Systembolaget är personlig favorit som gör smart kommunikation för något som i mångt och mycket är ett rent folkhälsouppdrag.