Anton Norberg

Utöver att leda projekt är Anton också delägare i Yours. En resultatinriktad och social relationsbyggare och idéspruta.

Vid sidan av jobbet är han engagerad i styrelserna Luleå näringsliv och Sveriges Kommunikationsbyråer (vårt branschförbund) samtidigt som han lyckas få tid över till träning, familj och friluftsliv.